Konsultfirma Alf Nilsson utför översättningar av texter och tolkningsuppdrag från italienska, engelska och tyska till svenska.

Min målsättning är att leverera goda översättningar av texter med tekniskt innehåll från ”utrikiska” till svenska.

De översättningar jag gör skall vara tekniskt riktiga och skrivna på en bra svenska.

Texterna skall inte kännas översatta. I mitt arbete strävar jag i första hand inte efter den bundet ordagranna översättningen. Det viktiga för mig är att få fram den avsedda meningen i texten. I mina översättningsarbeten har jag därför oftast en kontaktperson på företaget, för att reda ut det som kanske inte är riktigt klart. Även om jag arbetar i min egen firma, har jag regelbundna kontakter med andra företag i olika nätverk.

De språk jag översätter från är italienska, engelska och tyska. Jag översätter bara från det främmande språket till svenska, inte omvänt, då svenska är mitt modersmål.

Tekniska manualer (handböcker), marknadsföringstexter, informationsmaterial etc...

De texter jag jobbar med är tekniska manualer (handböcker), marknadsföringstexter, informationsmaterial etc.
Jag erbjuder även mer allmänna översättningar.

Tolkningsuppdrag i samband med installationer av nya maskiner...

Jag gör tolkningsuppdrag i samband med installationer av nya maskiner. Det kan exempelvis vara vid utbildning av maskinoperatörer, underhållspersonal etc. där en tekniker från maskintillverkaren håller utbildningen och jag gör tolkningen, men inte minst försöker att se till att alla har förstått. Här gäller det att se till att ”ljuset är tänt” i alla ögon.

Mina arbetsområden är...

De områden jag arbetat med är verktygsmaskiner, träbearbetnings-maskiner. ytbehandlingsmaskiner, jordbruksmaskiner, vatten-skärmaskiner, elutrustning, reparationsverktyg för fordon, hemsidestexter etc.

Upp på sidan
Här är jag ute på uppdrag och översätter i samband med installation av en ny maskin.

En referenslista med några av mina kunder hittar du på sidan om mig.